Trường THPT Lê Trung Đình

  • Điện thoại: 02553822627
  • Email: c3letrungdinh@quangngai.edu.vn
  • Địa chỉ: Hẻm 308 Phan Đình Phùng, Phường Chánh lộ, TP. Quảng Ngãi